Journal of Subhuman Psychology A44, 151-159

Vliv únavy na charakterové vlastnosti jedince

T. KRUML

Ústav experimentálni psychologie
Akademie věd České republiky


 

ABSTRACT

Změny v chováni lidského jedince ženského pohlaví v podmínkách extrémní fyzické zátěže byly opakovaně studovány. Experimenty se konaly v průběhu tří let při výletech v horských oblastech Švýcarska a Francie. Mimořádně silná závislost životních priorit, charakterových rysů a oblíbenosti jednotlivých členů rodiny na únavě je podrobně dokumentována a diskutována.
 

1. ÚVOD

Již několik tisíciletí je známo, ze chováni lidského jedince ženského pohlaví je silně nevypočitatelné [1]. Přestože zákonitosti ženského uvažování jsou studovány již po tak dlouhou dobu, výsledky jsou velmi kuse a často rozporuplné. Řada autorů přitom zpochybňuje, že by ženské uvažování nějaké zákonitosti vůbec mělo. Opírají se přitom o experimenty jako je např. známý Karambolův test řízení motorových vozidel. Vozidlo bez řidiče se při tomto testu řídí přírodními zákony a jeho chováni je tedy plně předvídatelné, zatímco u vozidla s řidičkou za volantem nelze najit spolehlivou předpověď příštích pohybů vozidla [2].
Autor se v tomto článku snaží o nezkreslený popis chování experimentálního objektu podrobeného značné fyzické zátěži.
 

2. POPIS EXPERIMENTU

Experimentálním objektem byla kvůli snadné dostupnosti vybrána autorova manželka Andrea, jejíž celé jméno z důvodu ochrany osobnosti nebude uvedeno. Experimentální pozorování bylo vykonáno v letech 1996 - 1998 v oblasti Walliských Alp, Bernských Alp, okolí masivu Mont Blancu a v pohoří Jura. Jednotlivé výlety se lišily svou obtížností, obvyklé převýšení se pohybovalo mezi 800 - 1300 metry.
 

3. EXPERIMENTÁLNÍ  POZOROVÁNÍ

3.1 Výchozí stav

Před výletem byl objekt chován v režimu, jenž by se dal nazvat nezřízeným rozmazlováním. Příjemné prostředí švýcarského letoviska Lausanne spolu s relativním dostatkem švýcarských franků umožnily objektu život skládající se z hnípání na pláži či v zařízeném bytě, z tlachání s česky hovořícími přítelkyněmi, z hromadných nákupů (hromadný od sousloví "koupila toho hromadu") a z požírání velkých množství kvalitních potravin, zejména sýrů, sušenek, jogurtů, čokolád, zmrzlin, ovoce, mořských ryb, krvavých steaků, žabích stehýnek a šneků na másle. Objekt byl dále spokojen s úrovní obchodních služeb, se slušným chováním domorodého obyvatelstva a dokonce občas projevoval i známky spokojenosti s manželem, což je jinak ojedinělý úkaz. Objekt sám tento život hodnotil slovy "To si žiju, to si žiju!". Vzhledem ke své osobě objekt trpěl občasnými záchvaty výčitek svědomí, pramenících z faktu, ze průměrná denní dávka přijatých kalorii převyšovala řádově kalorie vydané. Objekt, jenž jevil značné obavy z nevyhnutelného ztloustnutí, se snažil tento efekt kontrolovat za pomoci měření některých důležitých částí těla krejčovským metrem. Kdykoliv metr ukázal vyšší čísla, než bylo očekáváno, reagoval objekt slovy "Dneska se ještě nadlábnu a od zítřka držím dietu". Pojem zítřek vsak zřejmě znamená pro objekt něco imaginárního, neboť reálně takový den ještě nikdy nenastal. Poslední naděje objektu spojena s rázným zhubnutím se upírala k pravidelným víkendovým výletům. I když tyto výlety se u objektu těšily značné neoblibě, šok z posledního měření hýžďových partii pravidelně koncem týdne převýšil depresivní vzpomínky na minulý výlet, a objekt se pak lísal k manželovi slovy "Tento týden vymysli něco náročného, zase jsem naměřila přes metr a půl. A potřebuji si taky informovat nohy" (objekt tím měl na mysli vyformovat nohy).

3.2 Průběh výletu

3.2.1 Příjezd na místo akce
Ještě cestou v autě objekt vykazoval známky odhodlání, byť slábnoucí přímo úměrně blížícím se horám. Začínal klást otázky týkající se délky a náročnosti plánovaného výletu, o které dříve nejevil zájem. Po vystoupení z auta a zhlédnutí první části naplánované trasy už bylo objektovo odhodlání pro výšlap značně oslabené, ovšem zatím ještě reagoval smířlivě : "No, uvidíme".

3.2.2 Charakterové změny - fáze A
Již po cca 30ti minutách chůze bylo možno u objektu zaznamenat první změny ve způsobu uvažování. Touto dobou objekt začínal mít podezření, že jet dnes na výlet byl omyl. Je důležité poznamenat, že v této fázi hledal objekt příčiny nepříjemných pocitů bud' u sebe, nebo ve vnějších okolnostech. Uvidíme později, že tento přístup se radikálně měnil. Nyní budou uvedeny encyklopedicky objektovy důvody, proč je výlet pro něj nevhodný, tak jak je objekt vyjadřoval v této fázi pracovně nazývané fáze A :

Důvody osobní :
- mám ploché nohy
- neměla jsem ráno kafe
- špatně jsem dnes spala
- nebyla jsem ráno na záchodě
- mám před mensesem a cítím předmenstruační tenzi
- mám po mensesu, jsem vykrvácením oslabena a cítím pomensturační tenzi
- mám rýmu, dušnost, píchání v boku, bolí mně zub, bolí mně v krku, tmí se mi před očima - známka to blížícího se infarktu, atd.

Důvody vnější :
- je moc horko
- je moc zima
- moc fouká
- je moc dusno
- cesta je moc strmá, kamenitá, kluzká, prašná, atd.

Tyto důvody byly zatím pronášeny neútočně, spíše jako omluva pro svůj chabý výkon při pohledu na švýcarské babičky, které nás předcházejí s úsměvem na rtech zabrány do hovoru.

3.2.3 Charakterové změny - fáze B
V této fázi, která nastávala asi po 1 hodině chůze, již objekt nepronáší omluvné fráze a také neuvažuje o tom, zda je výlet vhodný či nevhodný. Tato otázka je již jasně zodpovězena a objektovo uvažování se zabývá pouze hledáním příčin. Začíná být zřejmé, že původní teorie o tom, že nevhodnost výletu zapříčiňuje kombinace osobních a vnějších důvodů, ustupuje ve světle nové, progresivní teorie. Tato teorie říká, že za vše může manžel, který má vědět, že objekt má ploché nohy, neměl kafe, nevyprázdnil se atd. a že je příliš horko, zima atd. a měl tudíž těmto okolnostem přizpůsobit plány. "Proč si jednou nemůžeme udělat výlet do cukrárny" brblá objekt a popadá dech. V tu chvíli jsou všechna předsevzetí o zhubnutí již zapomenuty. Manžel, který s obavami pozoruje tento psychický vývoj, se ještě snaží objekt rozptýlit, neboť ví, že situace spěje k tomu, že objekt se již brzy dostane do obávané fáze C. "Podívej se na ty krásné hory, kytičky, sviště, jezírka, sněhová pole, shnilé listí, mršinu veverky" snaží se potěšit objekt manžel, milovník přírody, avšak nezabírá to. Nezabírají už ani pečlivě zvolené osobní lichotky s nenápadně zakomponovanými narážkami na blahodárnost výletu, jako : "Já úplně vidím, jak se ti informují nohy" nebo "Když jsme vycházeli, tak jsi měla ty šusťáky obtažené a teď ti na tom zadku úplně visí". Situace již nezadržitelně spěje do fáze C. V této chvíli obvykle přichází zjištění, že výlet bude nejméně dvakrát delší než se manžel upřímně domníval a že také doma při plánování přehledl  horské pásmo, které bude nutno překonat. Když manžel začne v 11 hodin dopoledne rodinu popohánět slovy "Tak šlapejte, musíme se snažit, abychom nezatměli" je přechod B - C definitivně dokonán.

3.2.4 Charakterové změny - fáze C
Tato fáze je charakterizována čistou, upřímnou a nekomplikovanou nenávistí k manželovi. Ploché nohy, ledový severák a slušné vychování jsou zapomenuty. Prudce se zvyšuje objektova agresivita. Rozdíl mezi fází B a fází C v agresivitě je nejlépe dokumentován na následujícím příkladu :

Manželova poznámka        Odpověď ve fázi B        Odpověd' ve fázi C

Když jsme vycházeli,         Ha ha, to byl vtip.          Můžeš mně ho políbit.
tak jsi měla ty šusťáky
obtažené a ted' ti na
tom zadku úplně visí.

Podívej se na ty krásné       Co je na tom. Samý       Jestli budeš ještě provokovat, můžeš
hory.                                   šutry, sem tam strom.     taky dostat ránu!
 

Objekt začíná používat vulgární výrazy bez ohledu na přítomnost dětí, jako např. "Toto je z prdele výlet". Manžel již nemůže říci ani tu nejnevinnější větu, aby nebyl okamžitě setřen. Dokonce i na chlácholivé "Už tam brzo budem" reaguje objekt popuzeně, přestože obdobnou otázku "Kdy už tam budem?" klade v pravidelných intervalech. Objekt se dostává ke zjištění, že sňatek s manželem byl omyl a že jím objekt ztratil nejlepší léta svého života. Agresivita objektu je však v této fázi tak velká, že objekt nesetrvává jen u tohoto zjištěni, ale dělá další myšlenkový skok. "Zničil mi život, ale já se mu pomstím" - tuto myšlenku lze číst ve tváři objektu zhruba po třech hodinách procházky v nádherné alpské přírodě. Objekt se již neomezuje na kritizování manželových výroků a činů, ale sám aktivně hledá manželova slabá místa s cílem co nejvíce zranit, zatím ovšem jen verbálně. Typický je výrok : "Počkej večer. Nedám ti ani šáhnout!".

3.2.5 Charakterové změny - fáze D
I když se to zdá být neuvěřitelné, fáze C není konečným vývojovým stadiem. Při náročnějších výletech, případně při déletrvajícím krupobití ve výšce přes 2500m, se objevuje kvalitativně nová fáze označovaná D (od slova death). Objekt již svou nenávist neomezuje jen na manžela, ale rozšiřuje ji na celý okolní vesmír. Dokonce se vztahuje i na objektovy děti, např. při pohledu na zpívajícího synka si objekt temně mumlá : "Ten spratek si ještě zpívá". Co se týče manžela, touha zranit ho se již netýká jeho psychiky, nýbrž jeho fyzické schránky a pouze velká tělesná zchátralost zabraňuje objektu v metání valounů směrem na jeho hlavu. O této fázi nejsou k dispozici podrobnější údaje, protože manžel a pozorovatel v zájmu zachování své vlastní integrity se od objektu rychle vzdaluje a pouze zpovzdálí sleduje, jak se objekt belhá směrem vzhůru. Náhodné krávy při spatření objektu prchají, panicky klinkajíce svými zvonci, kozorožci překonávají rekordy při přeskoku ze skály na skálu, usměvavé babičky vracející se již z vrcholu přestávají hovořit a vrhají poděšené pohledy.

3.3 Vývoj po výletu
Hrůzné zážitky z výletu, které jsou objektu neustále připomínány v podobě opuchýřovaných nášlapných ploch na chodidlech a bolavých svalu stehenních, lýtkových, hýžd'ových i jiných, se z mysli objektu vytrácejí jen pomalu za pomoci přípravků Suchard Express, Gruyer Salé a Chocolate Lindh Noir. Tato léčba přirozeně přináší ztrátu informovanosti nohou a nutnosti nastavovat 150ti centimetrový metr dalšími dílky, čímž se celý cyklus uzavírá.
 

4. DISKUSE

Ukazuje se, že u jedince ženského pohlaví stačí mimořádně malé vnější impulsy jako je např. třináctihodinový výlet s občasnou sněhovou přeháňkou trvalejšího charakteru ke gigantické změně v chápání světa i sebe sama a k přístupu k okolí. Takový impuls dokáže změnit něžnou introvertní ženušku a matku v kotel soptící lávy. Toto pozorování evokuje některé zajímavé myšlenky, jako např. zda Hitler, Stalin, Mao Ce Tung čí taťka Grebeníček nebyli v mládí svými rodiči nuceni k horským výletům. Dochází i k výrazné změně životních priorit, kdy počáteční priorita zhubnutí je nahrazena v konečné fázi zahubením manžela.
 

5. ZÁVĚR

- malé vnější impulsy mohou u jedince ženského pohlaví vyvolat závažné změny v psychice,
- v průběhu experimentálních pozorování (= výletů) byly pozorovány 4 fáze chování objektu,
- tyto fáze se vzájemně odlišují především vztahem k manželovi, rostoucí agresivitou a změnou životních priorit,
- z praktického hlediska je mimořádně důležité umět rozpoznat počátek fáze D a reagovat na její příchod bezpodmínečným útěkem.
 

PODĚKOVÁNÍ

Autor děkuje RNDr. Janě Plockové za plodné diskuse.
 

LITERATURA

[1] F. Cheops, Faraon Press, rok vydání -3451, Karnak, 1-10
[2] B.U.M. Karambol; Acta Psychologica 35 C (1921), 1313

________________________________________________________

komentář kamaráda zvaného "Freddy Tupá Blizna" :
Já jsem pozoroval u své manželky ještě jednu fázi, a to fázi E = exploze. Název této fáze je dostatečně výmluvný a přesně popisuje průběh experimentu. Je pravda, že experimentální podmínky se lišily od zde popsaných; zřejmě proto se u mého objektu často nevyskytují fáze A - D, nýbrž objekt přejde z klidu rovnou do fáze E. O to vyšší je objektova nahromaděná energie, která nebyla plynule snižována, nýbrž se všechna uvolní v krátkém časovém intervalu a je o to ničivější.